Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
sławomir olejniczak
kultura chrześcijańska

Najstarsze polskie kościoły: Gniezno, Łęczyca, Tyniec

Chrzest Polski rozpoczął przeobrażenia terenów między Odrą i Nysą Łużycką a Bugiem. Wiemy, że w roku 966 (lub około roku 965, jak twierdzą niektórzy archeolodzy) Mieszko przyjął chrzest święty. Książę Polan został wyznawcą Chrystusa, rozpoczynając w ten sposób proces chrystianizacji ziem polskich. Sprawa chrztu Mieszka I ma doniosłe konsekwencje, gdyż proces ten – założeniu mający …