Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS
kultura chrześcijańska parafia gniezno

Święte początki Polski

Historia narodu, to historia ludzi którzy ten naród stanowią. Ponad tysiącletnia historia naszej Ojczyzny, pełna jest obrazów jej synów i córek które po dziś dzień mogą być dla nas inspiracją. Pierwszy patron Idąc za tą myślą koniecznym jest rozpocząć rozważanie od wspomnienia postaci św. Wojciecha – patrona Polski, Czech i Węgier. Całym swoim życiem kierował …

sławomir olejniczak
kultura chrześcijańska

Najstarsze polskie kościoły: Gniezno, Łęczyca, Tyniec

Chrzest Polski rozpoczął przeobrażenia terenów między Odrą i Nysą Łużycką a Bugiem. Wiemy, że w roku 966 (lub około roku 965, jak twierdzą niektórzy archeolodzy) Mieszko przyjął chrzest święty. Książę Polan został wyznawcą Chrystusa, rozpoczynając w ten sposób proces chrystianizacji ziem polskich. Sprawa chrztu Mieszka I ma doniosłe konsekwencje, gdyż proces ten – założeniu mający …

kreatorzy polskiej kultury chrześcijańskiej
kultura chrześcijańska

Chrześcijaństwo na ziemiach polskich – Gniezno i Kraków

Tak rodziła się Polska spod znaku kultury chrześcijańskiej. Chrzest Mieszka I i jego dworu, do czego doszło prawdopodobnie w roku 966, miał miejsce na ziemiach należących do polskiego księcia. To istotny fakt wskazujący na potęgę rodzącą się na pogańskich dotąd ziemiach środkowej Europy. Nie bez znaczenia jest też miejsce uznawane za pierwszą stolicę państwa Mieszka …

kultura chrześcijańska

Prezes Sławomir Olejniczak: Potrzebujemy narodowej pokuty

Rok 2017 był niezwykłym rokiem w bogatej historii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. To właśnie wtedy do Krakowa przybyło wielu Przyjaciół Stowarzyszenia z całego kraju, aby zgromadzić się na pierwszym Kongresie Apostołów Fatimy. Podczas swojego wystąpienia, prezes Sławomir Olejniczak, sporo miejsca poświęcił dotychczasowej działalności Apostolatu i temu, jak wspólnie możemy przyczyniać się do …