skch im. ks. piotra skargi

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi to organizacja, która od lat działa na rzecz obrony życia, propagowania wartości chrześcijańskich oraz edukacji. Dzięki swojej działalności może pełnić ważną rolę w życiu lokalnych społeczności i parafii, pomagając im w rozwijaniu swojej duchowości oraz angażując ich w działania społeczne.

SKCH im. Ks. Piotra Skargi działa na terenie całej Polski, ale jego działania są szczególnie ważne dla lokalnych społeczności i parafii. Organizacja ta może bowiem stanowić wsparcie dla apostolstwa świeckich, rozsyłając materiały religijne, książki, broszury i czasopisma, objaśniające w prosty sposób prawdy wiary. Dzięki temu Stowarzyszenie może przyczynić się do ożywienia życia religijnego i duchowego w parafiach i społecznościach lokalnych.

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi angażuje także zwykłych ludzi w działania na rzecz obrony cywilizacji chrześcijańskiej, przygotowując petycje, w których mogą oni wyrazić swój sprzeciw wobec obrażania wiary w przestrzeni publicznej, czy organizując Marsze dla Życia i Rodziny. Dzięki temu Stowarzyszenie daje ludziom możliwość angażowania się w działania społeczne i publicznego zadeklarowania swojego przywiązania do wiary i wartości chrześcijańskich, co inspiruje i wzmacnia wiarę innych osób.

Prezes Olejniczak o znaczeniu SKCh im. Ks. Piotra Skargi

Sławomir Olejniczak, prezes SKCh im. Ks. Piotra Skargi od początków jego istnienia, podkreśla, że organizacja ta ma na celu wspieranie lokalnych społeczności i parafii w ich działaniach na rzecz wartości chrześcijańskich. „Zawsze staramy się wysłuchiwać naszych rozmówców, pośród których nie brakuje ludzi z problemami zdrowotnymi oraz w rodzinie. Dlatego też każdego dnia prowadzimy biuro korespondencji oraz organizujemy spotkania z Darczyńcami i Sympatykami naszego środowiska” – podkreśla prezes Stowarzyszenia.

SKCh im. Ks. Piotra Skargi może pełnić również rolę organizacji integrującej lokalne społeczności, angażując ludzi w działania na rzecz wartości chrześcijańskich i pomagając w budowaniu społeczności opartej na wzajemnym szacunku i solidarności. Przykładem takiego oddziaływania są organizowane – od kilku lat wspólnie ze Stowarzyszeniem „Polonia Christiana” oraz z lokalnymi organizacjami patriotycznymi Kluby „Polonia Christiana”.

W kilkunastu ośrodkach Polski, obejmujących także największe ludnościowo miasta, jak Kraków, Warszawa, Wrocław, odbywają się spotkania, wieczory autorskie, wykłady i pokazy filmowe. Organizatorzy dbają o dobór prelegentów oraz rozpropagowanie informacji o danym spotkaniu. Działalność Stowarzyszenia tą drogą (Klubów Polonia Christiana), ale także i za pośrednictwem innych inicjatyw, może więc stanowić wsparcie dla duszpasterstwa oraz dla lokalnych społeczności w ich staraniach o rozwój życia religijnego i duchowego.