Archidiecezja gnieźnieńska, jest jedną z 14. archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele Katolickim. Od 1417 jest siedzibą prymasów, a od 1515 roku legatów papieskich. Jedne z najważniejszych wydarzeń życia religijnego dla polskiego Kościoła katolickiego odbyły się właśnie w tej archidiecezji.

Sanktuaria archidiecezji gnieźnieńskiej:

 • Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego w Gnieźnie to zamieszkały przez braci franciszkanów konwentualnych Prowincji Gdańskiej kościół wczesnogotycki,
 • Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Biechowie leży w granicach dekanatu miłosławskiego. Duszpasterstwo występuje pod pieczą ojców paulinów z Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika,
 • Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Dąbrówce Kościelnej leży w granicach dekanatu kiszkowskiego,
 • Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Markowicach znajduje się w dekanacie inowrocławskim I,
 • Parafia św. Mikołaja Biskupa Sanktuarium MB Łaskawej w Pieraniu jest jednym z dziewięciu kościołów należących do dekanatu inowrocławskiego II,
 • Parafia Imienia Najświętszej Maryi Panny w Złotkowie erygowana w 1400 roku,
 • Parafia Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach leży w granicach dekanatu golińskiego,
 • Parafia św. Bonawentury w Pakości leży w granicach dekanatu barcińskiego,
 • Parafia św. Leonarda w Słupcy jest jedną z 9 parafii usytuowanych w granicach dekanatu słupeckiego.

Największe gnieźnieńskie parafie:

 • Parafie rzymskokatolickie w Gnieźnie są dość liczne, a do największych należą:
 • Parafia bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie to największa parafia w dekanacie Gniezno II w archidiecezji gnieźnieńskiej. Proboszcz to ks. dr Andrzej Szczęsny.
 • Parafia bł. Bogumiła w Gnieźnie to parafia rzymskokatolicka, która znajduje się w dekanacie Gniezno II w archidiecezji gnieźnieńskiej. Obejmuje Ustronie, Jankówko, Wełnicę. Obecnie proboszczem jest ks. Krzysztof Walkowski,
 • Parafia Chrystusa Wieczystego Kapłana w Gnieźnie należy do dekanatu gnieźnieńskiego I. Kościół mieści się przy ulicy 28 Grudnia w Gnieźnie,
 • Parafia bł. Jolenty w Gnieźnie w dekanacie Gniezno II w archidiecezji gnieźnieńskiej,
 • Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie mieści się przy ulicy Franciszkańskiej i jest prowadzona przez ojców franciszkanów,
 • Parafia archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie mieści się przy ulicy Łaskiego i jest prowadzona przez księży diecezjalnych,
 • Parafia św. Trójcy w Gnieźnie,
 • Parafia św. Wawrzyńca w Gnieźnie zalicza się do dekanatu gnieźnieńskiego I w archidiecezji gnieźnieńskiej.

Dodaj komentarz