stowarzyszenie kultury chrześcijańskiej

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej z Krakowa już od ponad dwóch dekad odgrywa znaczącą rolę w promowaniu tradycji katolickiej w Polsce. Poprzez różnorodne działania i inicjatywy, organizacja pomaga pielęgnować dziedzictwo kulturowe i religijne, umacniając wiarę i tożsamość katolicką. Przyjrzyjmy się, jak to Stowarzyszenie i jego działacze przyczyniają się do promocji tradycji katolickiej w Polsce:

Stowarzyszenie często organizuje Msze Święte, nabożeństwa różańcowe i inne spotkania modlitewne, które umożliwiają wiernym uczestniczenie w tradycyjnej liturgii łacińskiej i pogłębianie swojej wiary. Wiele z tych wydarzeń religijnych jest adresowanych do Darczyńców i Sympatyków Stowarzyszenia.

Działalność edukacyjno-naukowa

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej regularnie organizuje też prelekcje i wykłady, w tym coroczny Kongres Konserwatywny, na których katolicy mogą pogłębiać swoją wiedzę teologiczną, zrozumieć nauki Kościoła i kształtować swoje życie duchowe zgodnie z tradycją katolicką.

Tematyka ostatnich trzech Kongresów Konserwatywnych to:

  • Agenda 2030 ONZ i zagrożenia z niej wynikające dla cywilizacji chrześcijańskiej
  • Globalizm – Wielki Reset: zagrożenie dla tradycji, rodziny i własności
  • Synodalność. Koniec Kościoła jaki znamy

Paleta tematyczna spotkań w ramach Klubów „Polonia Christiana” jest jeszcze bogatsza. Mówimy tu faktycznie o 70-80 wydarzeniach w skali roku, podczas których najczęściej prelegentami są osoby znane i cenione w kulturze, nauce czy sztuce. Często też spotkania autorskie w ramach Klubów stanowią element promocji nowych publikacji prelegentów, albo wręcz okazję do premierowej prezentacji treści wydawanych wprost przez Stowarzyszenie, jak np. premiera publikacji Agnieszki Stelmach o zrównoważonym rozwoju w marcu 2023 roku.

Najpierw rodzina

Poprzez swoją działalność Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej promuje też wartości rodzinne – a jak wiadomo, nie będzie katolickiej Polski bez katolickich rodzin! W tym celu Stowarzyszenie wykorzystuje media internetowe (w tym szczególnie portal PCh24.pl i telewizję PCh24TV), czasopisma czy platformy społecznościowe, aby docierać do większej liczby osób, przede wszystkim młodzieży, i przekazywać im wartości chrześcijańskie, na których będą budować życie swoje i swoich rodzin.

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej jest więc ważnym czynnikiem w promowaniu tradycji katolickiej w Polsce. Jego działania obejmują szeroki zakres inicjatyw, które umożliwiają katolikom praktykowanie wiary i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i religijnego, jednocześnie umacniając polskie rodziny w fundamencie wiary. Dzięki temu organizacja przyczynia się do prawdziwego wzmocnienia katolickiej tożsamości Polski!