Rok 2017 był niezwykłym rokiem w bogatej historii Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. To właśnie wtedy do Krakowa przybyło wielu Przyjaciół Stowarzyszenia z całego kraju, aby zgromadzić się na pierwszym Kongresie Apostołów Fatimy. Podczas swojego wystąpienia, prezes Sławomir Olejniczak, sporo miejsca poświęcił dotychczasowej działalności Apostolatu i temu, jak wspólnie możemy przyczyniać się do nawrócenia naszych bliźnich.

Pierwszy Kongres Apostołów Fatimy rozpoczął się od Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, która była sprawowana w Bazylice Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu.

Następnie zgromadzeni przenieśli się do Centrum Kongresowego ICE, gdzie oprócz zapisów filmowych przesłań kardynała Raymonda Leo Burke’a oraz Antonia Borellego miały miejsce przemówienia przedstawicieli Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.

Ważna rola Apostolatu

Na początku swojego przemówienia Sławomir Olejniczak przypomniał hasło Stowarzyszenia „Budzimy sumienia Polaków” i zwrócił uwagę, że dopiero, gdy obudzimy te sumienia można rozpocząć prawdziwą pokutę i odnowę moralną życia osobistego i społecznego. Podkreślił przy tym, że można to robić na dwa sposoby: wspólnie i indywidualnie.

– Wspólnie czynimy to w ramach Apostolatu Fatimy, tej naszej rodziny duchowej, która modląc się i propagując Orędzie Fatimskiej Pani, wzywa tak, jak Ona do pokuty i nawrócenia, do opamiętania się i poprawy życia – mówił prezes.

Bogata działalność

W swoim wystąpieniu Sławomir Olejniczak przytoczył też dotychczasowe osiągniecia organizacji. Zwrócił uwagę, że Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi dotarło z książką A. Borellego „Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei?” do ponad miliona rodzin w Polsce, dwumiesięcznik „Przymierze z Maryją” otrzymuje regularnie ponad 300 tysięcy domostw, Cudowny Medalik trafił do ponad miliona osób, a Różaniec Jubileuszowy został rozprowadzony w liczbie ponad 700 tysięcy sztuk. Nie szczędził przy tym ciepłych słów pod adresem Apostołów Fatimy, bez których nie byłaby możliwa działalność na tak wielką skalę.

– Te dzieła, kropla po kropli, książka po książce, medalik po medaliku, różaniec po różańcu nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia modlitewnego i materialnego. Te kilkanaście lat istnienia Apostolatu Fatimy przyczyniło się do nawrócenia wielu osób – wyjaśnił prezes.

Czyńmy uczynki miłosierdzia

Druga część wystąpienia została poświęcona wypełnianiu uczynków miłosiernych względem naszych bliźnich. Sławomir Olejniczak podkreślił, że w ramach Apostolatu Fatimy napominamy grzeszników, pouczamy nieumiejętnych, doradzamy wątpiącym i pocieszamy strapionych, przez co budzimy ich katolickie sumienia.

– I oprócz tych czterech uczynków mamy jeszcze dwa: jest to cierpliwie znoszenie przykrości nam wyrządzanych i chętne ich wybaczanie. Tym, że cierpliwie znosimy krzywdy ze strony naszych bliźnich, którzy grzeszą, możemy przyczynić się do ich nawrócenia. Jeśli to zawiedzie, to zawsze jest modlitwa – dodał.

Wypełnić prośby Matki Bożej

Prezes Stowarzyszenia przypomniał zgromadzonym o tym, o co prosiła nas sama Matka Najświętsza. A prosiła nas o codzienne odmawianie Różańca w intencji grzeszników. Ponadto wezwała nas do ustanowienia Nabożeństwa Pierwszych Pięciu Sobót, które jak zauważył Sławomir Olejniczak, wciąż niestety jest zbyt mało znane.

– Jak widzicie Państwo, w ramach Apostolatu Fatimy mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Musimy dotrzeć z Orędziem Matki Boskiej do jak największej liczby rodaków, aby zachęcić ich do pokuty, nawrócenia i ufności, gdy przyjdzie czas kary i katastrof. Abyśmy doczekali ostatecznego triumfu Niepokalanego Serca Mari i Kościoła Katolickiego nad nieprzyjaciółmi – podsumował swoje wystąpienie Sławomir Olejniczak.

Po wszystkich przemówieniach uczestnicy pierwszego Kongresu Apostołów Fatimy mieli przyjemność wysłuchać występu Krakowskiego Chóru Męskiego, a następnie wszyscy zgormadzeni wzięli udział we wspólnej modlitwie różańcowej.

Apostolat Fatimy istnieje od 2003 roku, a liczba jego członków przekroczyła już 61 tysięcy osób. Aby dowiedzieć się więcej na temat tej duchowej rodziny czcicieli Matki Bożej Fatimskiej lub też od razu do niej dołączyć wystarczy odwiedzić stronę internetową https://apostolatfatimy.pl/.